Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

10/4/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας ανακοίνωση από το Τμήμα Φορολογίας αναφορικά με την αναστολή της εφαρμογής του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Απόδοση ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες προσώπων.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις