ΕΣ 20/23 - Υπόδειγμα αναφοράς τομεακών κυρώσεων

29/6/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ εφιστά την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 20/2023 σχετικά με το υπόδειγμα αναφοράς τομεακών κυρώσεων.

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης, ακολουθείστε τον σύνδεσμο. Για πρόσβαση στο υπόδειγμα αναφοράς, κατεβάστε το αρχείο  Sanctions template (sectoral sanctions) 28.6.2023.xlsx

Για πρόσβαση στις επιπρόσθετες οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση υποβολής του υποδείγματος αναφοράς τομεακών κυρώσεων, ακολουθείστε τον σύνδεσμο.


Περισσότερες ανακοινώσεις