ΕΣ 19/23 - Έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας

27/6/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 19/2023 σχετικά με την έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών «Κυρώσεις 101: Βασικές αρχές των Ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

Για πρόσβαση στην επικαιροποιημένη έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών «Κυρώσεις 101: Βασικές αρχές των Ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας» κατεβάστε το αρχείο 👉  Sanctions 101 - Basic Principles of EU sanctions against Russia.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις