Τμήμα Φορολογίας | Ανακοινώσεις | Τέλη Χαρτοσήμων -Υπολογισμός Τελών - Νέα Έκδοση & Πληρωμές Άμεση

11/5/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις του Τμήματος Φορολογίας σχετικά με την Νέα Έκδοση Εργαλείου Υπολογισμού Τελών Χαρτοσήμων και Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής φορολογικών οφειλών Άμεσης Φορολογίας.

 Πληρωμές Άμεσης Φορολογίας 11052023.pdf

 Τέλη Χαρτοσήμων_ υπολογισμός τελών _ Νέα έκδοση.pdfΠερισσότερες ανακοινώσεις