ΕΣ 4/23 επικαιροποίηση καταλόγου μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16/2/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 4/2023, αναφορικά με την επικαιροποίηση ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών (EU tax list). 

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ακολουθείστε τον Σύνδεσμο ή κατεβάστε το αρχείο 👉   ΕΣ 4_23 - Επικαιροποίηση καταλόγου χωρών υψηλού κινδύνου φορολογικής δικαιοδοσίας.pdfΠερισσότερες ανακοινώσεις