Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών | Τμήμα Φορολογίας

15/2/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον Τερματισμό Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 3, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017 (εφεξής η «ΕΕ3», με αναδρομική ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2022).

 Τμήμα Φορολογίας - Τερματισμός της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 3, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017 (εφεξής η ΕΕ3, με αναδρομική ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2022.pdfΠερισσότερες ανακοινώσεις