Γενική Εγκύκλιος 14_2022: Προκήρυξη των Επιτροπών του Συνδέσμου για τη διετία 2023-2024

28/12/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

(ΓΕ_14/2022)

 

 

Θέμα: Προκήρυξη των Επιτροπών του Συνδέσμου για τη διετία 2023-2024

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

 

 

Με το παρόν σας κοινοποιείται η προκήρυξη για τη στελέχωση των Επιτροπών του Συνδέσμου για την περίοδο 2023-2024.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου στην τελευταία του συνεδρία ενέκρινε το αναθεωρημένο Πλαίσιο Λειτουργίας των Επιτροπών του ΣΕΛΚ με σκοπό την καλύτερη δυνατή και πιο ολοκληρωμένη λειτουργία του Συνδέσμου αλλά και για άμεση ανταπόκρισή στις εξελίξεις που αφορούν στο επάγγελμά μας και στο τρέχων οικονομικό γίγνεσθαι του τόπου. Επίσης, σκοπός είναι όπως η θητεία των Επιτροπών ακολουθεί εφεξής το ημερολογιακό έτος, συνεπώς η θητεία των νέων Επιτροπών θα είναι από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Δεκέμβριο 2024.

 

Το νέο Πλαίσιο Λειτουργίας Επιτροπών ΣΕΛΚ περιλαμβάνει τη λειτουργία 24 Επιτροπών, οι οποίες καλύπτουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών καθώς και τις στρατηγικές επιδιώξεις του ΣΕΛΚ. Στο εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνονται επίσης οι προϋποθέσεις που αφορούν στη λειτουργία των Επιτροπών καθώς και οι Όροι Εντολής τους.

 

Όσοι ενδιαφέρεστε για να συμμετάσχετε στη νέα σύνθεση των Επιτροπών καλείστε να υποβάλετε την αίτησή σας μέχρι τις 16/1/2023 ηλεκτρονικά, μέσω του της ιστοσελίδας του ΣΕΛΚ την δεόντως συμπληρωμένη  αίτηση συμμετοχή στις Επιτροπές 2023-2024. Αφού συμπληρώσετε την αίτησή σας στον εν λόγω σύνδεσμο, μπορείτε να την φυλάξετε ως αρχείο pdf και να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση selk@icpac.org.cy.  Μπορείτε να υποδείξετε τις τρεις Επιτροπές που σας ενδιαφέρουν κατά προτεραιότητα, σημειώνοντας την επιλογή σας με τον αριθμό 1, 2 ή 3.

 

Παρακαλείστε όπως μελετήσετε το αναθεωρημένο Πλαίσιο προτού υποβάλετε την αίτησή σας. Η συμμετοχή στις Επιτροπές δίνει την ευκαιρία στα μέλη να βρίσκονται πιο κοντά στις δραστηριότητες του ΣΕΛΚ και να συμμετέχουν πιο ενεργά στα δρώμενα του επαγγέλματος.

Τα πιο πάνω έντυπα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου https://www.icpac.org.cy/selk/committees.aspx

 

 

Με εκτίμηση

Κυριάκος Ιορδάνου

Γενικός Διευθυντής


Περισσότερες ανακοινώσεις