ΓΕ 13 και 13α ανανέωση ετήσιας συνδρομή Μέλους για το έτος 2023

22/12/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 
(ΓΕ_13
/2022)
 
 Θέμα: Ετήσια Συνδρομή Μέλους για το έτος 2023

Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας Εγκύκλιος από το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικών αναφορικά με την Ετήσια Συνδρομή Μέλους για το έτος 2023, μαζί με τα σχετικά έντυπα.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα εγκύκλιος και τα συνημμένα έντυπα κυκλοφορούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΜΟΝΟ. Τα εν λόγω έντυπα θα είναι επίσης  διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο www.icpac.org.cy στα έντυπα μελών.

Γ Ε13 2022 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023.pdf

Ειδοποίηση για Ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής 2023.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις