ΓΕ 12_2022 Τέλη Άσκησης Επαγγέλματος για το έτος 2023

21/12/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 
(ΓΕ_12
/2022)
 
 Θέμα: Tέλη άσκησης επαγγέλματος για το έτος 2023

Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας Εγκύκλιος από το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικών αναφορικά με τα τέλη άσκησης επαγγέλματος για το έτος 2023.

 ΓΕ 12_2022 Τέλη Άσκησης Επαγγέλματος για το έτος 2023.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις