ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ- ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

19/12/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Θέμα: 1. Δελτίο Νομοθετικών Νέων (ΝΝ. 09/2022)

Συνημμένα κοινοποιείται για το έτος 2022 το ένατο δελτίο των Νομοθετικών Νέων του ΣΕΛΚ, προς ενημέρωση σας, στο οποίο αναφέρονται οι νομοθεσίες που είτε έχουν ψηφιστεί είτε έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα καθώς και οι σχετικοί κανονισμοί που έχουν εκδοθεί και αφορούν, σε γενικές γραμμές, το λογιστικό επάγγελμα και την οικονομία ευρύτερα .

Πατήστε ΕΔΩ για το Δελτίο Νομοθετικών Νέων

Θέμα: 2. Παρουσία ΣΕΛΚ στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Πιο κάτω παρατίθεται ,προς ενημέρωση σας, σχετικός πίνακας με τα νομοσχέδια και/ή τις προτάσεις νόμου για τα οποία/τις οποίες  ο ΣΕΛΚ κλήθηκε και παρευρέθηκε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εξέταση τους κατά το μήνα Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2022.

 

* Σημειώσατε ότι με την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2023, η Βουλή των Αντιπροσώπων έκλεισε και θα παραμείνει κλειστή μέχρι τέλη Φεβρουαρίου λόγω Προεδρικών Εκλογών*

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Νομοσχέδιο/ Πρόταση Νόμου

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Ο περί Κτηματολογικού & Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη & Δικαιώματα) (Τροπ) Νόμος του 2022.

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροπ) Νόμος του 2022.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροπ) (Αρ.9) Νόμος του 2022.

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροπ) Νόμος του 2022.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροπ) (Αρ.9) Νόμος του 2022.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροπ) (Αρ.2) Νόμος του 2022.

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροπ) Νόμος του 2022.

 

Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ο περί Εταιρειών (Τροπ) (Αρ.9) Νόμος του 2022.

Ο περί Πτώχευσης (Τροπ) (Αρ.2) Νόμος του 2022.

Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας & Συναφών Θεμάτων (Τροπ) Νόμος του 2022.

Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.


Περισσότερες ανακοινώσεις