ΓΕ 11_2022 Ενημέρωση Μελών αναφορικά με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 11 Νοεμβρί

7/12/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΓΕ_11/2022)

 

Θέμα: Ενημέρωση Μελών αναφορικά με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2022 που τροποποιεί το 8ο Παράρτημα της περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται Εγκύκλιος, από την Επιτροπή ΦΠΑ του ΣΕΛΚ , αναφορικά με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2022 που τροποποιεί το 8ο Παράρτημα της περί ΦΠΑ νομοθεσίας "Διάταγμα".

Βρείτε επίσης την εγκύκλιο ΕδώΠερισσότερες ανακοινώσεις