ΕΣ 32_2022 - Απόφαση Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25/11/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί,

Σας επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 32/2022 σχετικά με την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την δημόσια πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

Η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου ή κατεβάστε το αρχείο 👉  ΕΣ 32_22 - Δημόσια πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις