Γενική Εγκύκλιος 10/2021 (ΓΕ_10/2021): Νέος Πειθαρχικός Κανονισμός και Κανονισμός για τη Διοικητική

29/12/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΓΕ_10/2021)

Θέμα: Νέος Πειθαρχικός Κανονισμός και Κανονισμός για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων

Με τη συνημμένη Εγκύκλιο πληροφορείστε ότι, το Συμβούλιο του Συνδέσμου ενέκρινε νέο Πειθαρχικό Κανονισμό καθώς και Κανονισμό για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο των Κανονισμών αυτών, διορίστηκαν νέα μέλη στην Πειθαρχική Επιτροπή του ΣΕΛΚ ως επίσης και τα μέλη της νεοσυσταθείσας Διοικητικής Επιτροπής.

Οι σχετικοί Κανονισμοί, που επισυνάπτονται για σκοπούς εύκολης αναφοράς, τίθενται με την παρούσα σε άμεση ισχύ.

ΓΕ 10_2021 Νέος Πειθαρχικός Κανονισμός και Κανονισμός για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων.pdf

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ.pdf

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_έκδοση 2021.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις