Το Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid-19) Διάτ

20/7/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας το τελευταίο Διάταγμα (Αρ. 13)  περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid-19) το οποίο τίθενται σε ισχύ την 20η Ιουλίου 2021 και ώρα 5.00 πμ και η ισχύς του λήγει την 31η Ιουλίου 2021 η ώρα 23.59μμ.

 ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 31 - PDF.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις