Επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την εργασία των ελεγκτ

10/2/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΤΕ 3/2021)

Θέμα: Επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την εργασία των ελεγκτών προσαρμοσμένες στην Κυπριακή πραγματικότητα

 TC _2021 270121 Implications of the coronavirus outbreak on financial reporting and auditors' work tailored to Cyprus reality_final 210210.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις