Ενημερωτική Εγκύκλιος 05/2020 (ΕΕ_05/2020): Εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου "Νομοθετικά Νέα" από τ

31/3/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

(ΕΕ_ 5/2020) 

 

Θέμα: Εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου "Νομοθετικά Νέα" από το ΣΕΛΚ και ενημέρωση για τις νομοθεσίες που ψηφίστηκαν πρόσφατα σχέση με τα μέτρα για αντιμετώπιση του κορωνοϊού

 

Συνημμένα σας αποστέλλεται το πρώτο ενημερωτικό δελτίο «Νομοθετικά Νέα» που θα αποστέλλεται από το ΣΕΛΚ σε εβδομαδιαία βάση. Στο πρώτο δελτίο περιλαμβάνονται οι νομοθεσίες και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που ψηφίστηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27 και 29 Μαρτίου 2020 σε σχέση με τα μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19.

 

ΕΕ 5_2020 Νόμοι που ψηφίστικαν στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID 19.pdf

Nomothetika Nea 1_2020.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις