ΤΕ 2/2020: Επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την εργασί

27/3/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΤΕ 2/2020)

Θέμα:  Επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού στην  χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την εργασία των ελεγκτών προσαρμοσμένες στην Κυπριακή πραγματικότητα

 

Με βάση την τρέχουσα πρωτοφανή κατάσταση σε όλο τον κόσμο και την εξάπλωση της ασθένειας του κορονοϊού (COVID-19), ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με την παρούσα εγκύκλιο επιθυμεί να παρέχει καθοδήγηση προς τα Μέλη του όσον αφορά τις επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις  ή πριν της 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς και τις επιπτώσεις στην εργασία των ελεγκτών.

Ο Σύνδεσμος συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τα εν λόγω θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και θα παρέχει αναθεωρημένη ή επιπρόσθετη καθοδήγηση προς τα Μέλη όταν είναι αναγκαίο.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τεχνική εγκύκλιο.


Περισσότερες ανακοινώσεις