Ενημέρωση μελών για τα θέματα του κορωνοϊού

26/3/2020

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Ζούμε δυστυχώς πρωτοφανείς σε συνθήκες, έχοντας να αντιμετωπίσουμε ένα «αόρατο εχθρό», ο οποίος απειλεί την ανθρώπινη ζωή. Παράπλευρη απώλεια με τεράστια σημασία αποτελεί και η κοινωνική και η οικονομική παράλυση που έχει προκληθεί, αφού ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για αντιμετώπιση του εχθρού αυτού, ιού COVID 19, είναι ο αυτοπεριορισμός όλων. Αδιαμφισβήτητα, πρώτιστος και κορυφαίος στόχος είναι η διαφύλαξη της ατομικής υγείας και της ζωής όλων των πολιτών.

Πέραν αυτού, είναι εξίσου σημαντικό να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την όσο το δυνατόν πιο ομαλή λειτουργία της οικονομίας. Ως ΣΕΛΚ βρισκόμαστε μαζί με την κυβέρνηση και τους υπόλοιπους φορείς της οικονομίας στο προσκήνιο, με στόχο την εξεύρεση των κατάλληλων μέτρων για στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Στις παραστάσεις ο ΣΕΛΚ πρόβαλε ως τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία για την περίοδο αυτή (ι) τη διατήρηση της ρευστότητας στην αγορά (επιχειρήσεις και ιδιώτες) καθώς και (ιι) τη διατήρηση της απασχόλησης με τους ίδιους, αν είναι δυνατόν όρους, με αυτούς που υπήρχαν πριν από την έναρξη της κρίσης. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή μέτρων για στήριξη και ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και εργοδοτών υπό τις συνθήκες αυτές είναι εκ των ων ουκ άνευ, αφού μέσω των επιχειρήσεων/εργοδοτών, η στήριξη θα μεταφερθεί στους εργαζομένους και στην κοινωνία ευρύτερα.

 

Εισηγήσεις ΣΕΛΚ

Για το σκοπό αυτό, ο ΣΕΛΚ υπόβαλε σειρά από εισηγήσεις στην Κυβέρνηση με επιστολές του προς τον Υπουργό Οικονομικών, την Υπουργό Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Παράλληλα, έγιναν επαφές με τις πολιτικές δυνάμεις και άλλους φορείς. Γενική μας εισήγηση είναι όπως τα μέτρα που θα ληφθούν να είναι οριζόντια, απλά στην εφαρμογή, χωρίς πρόσθετο διοικητικό φόρτο και ομοιόμορφα για όλους τους επηρεαζόμενους πολίτες/επιχειρήσεις. Οι εισηγήσεις μας αφορούν κυρίως στη διατήρηση της ρευστότητας στην αγορά για να μπορούν να ανταποκριθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις υποχρεώσεις τους στο επόμενο διάστημα, αναστέλλοντας την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών και φόρων προς το Κράτος και των δόσεων για τα τραπεζικά δάνεια για ένα λογικό διάστημα. Επίσης, έγινε εισήγηση όπως μετακυλιστούν οι προθεσμίες για υποβολή δηλώσεων στο Τμήμα Φορολογίας, στον Έφορο Εταιρειών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των ρυθμιζόμενων εταιρειών.

Αναμένουμε την αυριανή συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων για να ενημερωθούμε για την ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων που θα υποβάλει η κυβέρνηση. Στόχος όλων μας είναι όπως, λειτουργώντας υπό το καθεστώς της εκτάκτου ανάγκης, να διατηρηθούν εν ζωή τις μικρές και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις χωρίς να φορτωθεί το Κράτος το βάρος τυχόν νέας ψηλής ανεργίας, επιτρέποντας έτσι την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάκαμψη και επαναφορά στην κανονικότητα όταν υποχωρήσει η έξαρση του κορωνοϊού. Παραμένουμε στη διάθεση όλων για εποικοδομητική διαβούλευση και παροχή βοήθειας.

 

Λειτουργία εταιρειών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάγγελμά του την Κυριακή 15/3/2020, καθόρισε ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναστείλουν τις εργασίες τους από τις 16/3 έως τις 13/4/2020. Όσες επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που ανάστειλαν τις εργασίες τους, μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία εφαρμόζοντας όμως τις πρόνοιες των διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί. Συστήνεται η εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η τηλεργασία, όπου αυτό είναι δυνατό. Επίσης, παρακαλείστε όπως αξιοποιήσετε τα σχέδια που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατάλληλα.

 

Ληφθέντα μέτρα από την Κυβέρνηση

Η Κυβέρνηση, εν τω μεταξύ, έχει προβεί σε διάφορες ρυθμίσεις, ανακοινώσεις και ενημερώσεις. Για σκοπούς εύκολης αναφοράς, στους συνδέσμους πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες και σημαντικές πληροφορίες:

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Διάγγελμα 23/3/2020

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12858#flat

 

Υπουργείο Υγείας – Διατάγματα

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/AA351E3EF2F8E3ABC22585340073BE42/$file/5225%2023%203%202020%20PARARTHMA%203o%20MEROS%20I.pdf

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/A5E433CE626A4E98C225853500550E89/$file/5226%2024%203%202020%20PARARTHMA%203o%20MEROS%20I.pdf

 

Υπουργείο Οικονομικών

Περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12871#flat

 

Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12855#flat

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12902#flat

 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Δέσμη Μέτρων ΚΤΚ για αντιμετώπιση συνεπειών του COVID-19

https://www.centralbank.cy/el/announcements/%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-covid-19-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-18-03-2020

 

Μέτρα σε σχέση με το λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών

https://www.centralbank.cy/el/announcements/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%80-24-03-2020

 

Έφορος Εταιρειών

https://www.icpac.org.cy/selk/newDetails.aspx?id=1936&catid=1001

 

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12884#flat

 

Λειτουργία γραφείων ΣΕΛΚ

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενες μας ανακοινώσεις, τα γραφεία του ΣΕΛΚ συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και έκτακτες ανάγκες, έχοντας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τηλε-εργασία και για ευέλικτο ωράριο.

 

Εξετάσεις στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων ACCA-ΣΕΛΚ

Μετά από συνεννόηση με το ACCA, οι εξετάσεις που ήταν προγραμματισμένες για τον προσεχή Ιούνιο ΔΕΝ θα διεξαχθούν, ενώ η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας (aptitude tests).

 

Ενημέρωση Μελών και Φοιτητών

Ο ΣΕΛΚ θα συνεχίσει να σας τροφοδοτεί με πληροφορίες και ενημέρωση, όπως αυτές θα προκύπτουν, καθώς και με όλα τα θέματα που άπτονται  των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις που αποστέλλονται και τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου για ενημέρωσή σας. Παρακαλούμε επίσης όπως παρακολουθείτε προσεκτικά τα διατάγματα και τις άλλες ανακοινώσεις από την Κυβέρνηση.

 

Θα θέλαμε αν υπογραμμίσουμε για ακόμα ότι, η λήψη μέτρων προστασίας σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο, και η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι επιβεβλημένη για τον περιορισμό της ταχέως εξελισσόμενης επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Πρόκειται αναντίλεκτα για μια μεγάλη δοκιμασία, που δοκιμάζει τα όρια όλων μας (π.χ. κράτους, επιχειρήσεων, πολιτών). Παραμένω αισιόδοξος ότι, με τη συμμόρφωση μας προς τις υποδείξεις και την αυτοπροστασία μας, θα επανέλθουμε σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς. Μέχρι τότε, ας προσέχουμε ο καθένας τον εαυτό μας και τους τριγύρω μας.


Φιλικά

Κυριάκος Ιορδάνου
Γενικός ΔιευθυντήςΠερισσότερες ανακοινώσεις