Γενική Εγκύκλιος 07/2020: Συμμόρφωση σε περίοδο πανδημίας

26/3/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητά Μέλη και Οίκοι,

Σας επισυνάπτεται η Γενική Εγκύκλιος 7/2020 πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα Μέτρα Συμμόρφωσης και τις Κόκκινες Σημαίες κατά τη διάρκεια του COVID-19.


ΓΕ_7.20 Συμμόρφωση σε περίοδο πανδημίας.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις