Εξυπηρέτηση κοινού στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρω

20/3/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


Σας κοινοποιείται για ενημέρωσή σας  ανακοίνωση από το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

 Επιστολή Ανακοίνωσης ΤΕΕΕΠ19-03-20.pdf

 pdf Ανακοίνωση ΤΕΕΕΠ19-03-20.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις