ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΛΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19

16/3/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Συνημμένα σας κοινοποιείται ανακοίνωση του ΣΕΛΚ σε σχέση με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που προέβηκε ο Σύνδεσμος για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού COVID19.

Παράκληση μας είναι όπως τηρηθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προσωπική υγιεινής για την προστασία της δημόσιας και προσωπικής υγείας.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COVID-19 13-03-20.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις