Γενική Εγκύκλιος 25/2019 (ΓΕ_25/2019): Προγραμματισμός για το 2020 εργαστηρίων στα θέματα Ελεγκτικών

3/12/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται εγκύκλιος αναφορικά με τον προγραμματισμό για το έτος 2020 εργαστηρίων (workshops) στα θέματα Ελεγκτικών Προτύπων και Λογιστικών Προτύπων.

ΓΕ 25_2019 Προγραμματισμός για το 2020 εργαστηρίων στα θέματα Ελεγκτικών Προτύπων και Λογιστικών Προτύπων.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις