Γενική Εγκύκλιος 24/2019: Τροποποιήσεις της Οδηγίας ΞΠΧ/ΧΤ

21/11/2019

Αγαπητά Μέλη,

Επισυνάπτεται η Γενική Εγκύκλιος 24/2019 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας ΞΠΧ/ΧΤ του ΣΕΛΚ.

Η Γενική Εγκύκλιος επισυνάπτεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα.

ΓΕ 24_2019 - amendments to the AML Directive.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις