Ανανέωση συνδρομής Μέλους για το 2015

19/12/2014

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας επιστολή του Γενικού Διευθυντή αναφορικά με την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής Μέλους για το έτος 2015, καθώς και η δήλωση Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για το έτος 2014, μαζί με τα σχετικά έντυπα.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα εγκύκλιος και τα συνημμένα έντυπα κυκλοφορούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο, ενώ θα είναι διαθέσιμα επίσης στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.icpac.org.cy

Επιστολή για Ανανέωση Συνδρομής για το έτος 2015.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις