Σεμινάρια / Εκπαίδευση για Ηλεκτρονική καταχώρηση Ετήσιων Εκθέσεων και Λογαριασμών απο το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

3/12/2014

Πληροφορείστε ότι το Τμήμα Εφόρου \ Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη διοργανώνει Σεμινάρια / Εκπαίδευση για Ηλεκτρονική Καταχώρηση Ετήσιων Εκθέσεων και Λογαριασμών. Παρακαλείστε όπως μελετήσετε τη συνημμένη εγκύκλιο και αποταθείτε απευθείας στο Τμήμα για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σεμινάρια-Εκπαίδευση για ηλεκτρονική καταχώρηση Ετήσιων Εκθέσεων και Λογαριασμών 27-11-14.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις