Σεμινάριο ΣΕΛΚ Αρ. 14/2014 - Συμπλήρωση θέσεων για τη Λευκωσία

1/12/2014

Σας πληροφορούμε ότι οι θέσεις για το σεμινάριο 14/2014 "High quality and efficient small company audits" έχουν συμπληρωθεί για τη Λευκωσία 15 Δεκεμβρίου 2014. Οι αιτήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές είναι όσες παραλάβαμε μέχρι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014.

Παραμένουν ελάχιστες θέσεις για την Λεμεσό για τις 16 Δεκεμβρίου 2014.


Περισσότερες ανακοινώσεις