Δημοσιογραφική Διάσκεψη ΣΕΛΚ για φορολογικά θέματα

27/11/2014

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Πληροφορείστε ότι ο Σύνδεσμος παρέθεσε σήμερα δημοσιογραφική διάσκεψη για να εξηγήσει τις θέσεις του σε σχέση με τις επικείμενες εξελίξεις στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον και πως αυτές επηρεάζουν την Κύπρο, με ειδική αναφορά στη νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα από τη Ρωσική κυβέρνηση για το de-offshorisation.

Επισυνάτπεται για ενημέρωση σας το σχετικό δελτίο τύπου που έχει ετοιμαστεί.press release deoff 27112014_gr.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις