Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 2016

Αποτελέσματα: 0
 
8/12/2016
Invitation (ICPAC Seminar No 22-2016) - Professional Branding on Steroids: Ηow to present yourself for maximum Impact

Διαβάστε περισσότερα
 
 
7/12/2016
Invitation (ICPAC Seminar No 22-2016) - Professional Branding on Steroids: Ηow to present yourself for maximum Impact

Διαβάστε περισσότερα
 
 
6/12/2016
Invitation (ICPAC Seminar No 22-2016) - Professional Branding on Steroids: Ηow to present yourself for maximum Impact

Διαβάστε περισσότερα
 
 
22/11/2016
Invitation (ICPAC Seminar 21-2016) - Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και ο περί Εκποιήσεων Νόμος

Διαβάστε περισσότερα
 
 
21/11/2016
Invitation (ICPAC Seminar 21-2016) - Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και ο περί Εκποιήσεων Νόμος

Διαβάστε περισσότερα
 
 
7/11/2016
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 17 - 2016 - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων- Νέοι Ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα
 
 
4/11/2016
Invitation (ICPAC Seminar No 18-2016) - The value of good governance: Services offered by ICPAC to its Members for compliance matters“”

Διαβάστε περισσότερα
 
 
3/11/2016
Invitation (ICPAC Seminar No 18-2016) - The value of good governance: Services offered by ICPAC to its Members for compliance matters“”

Διαβάστε περισσότερα
 
 
25/10/2016
(ICPAC Seminar 16-2016) - Professional Skepticism, Fraud, Accounting Estimates, and Audit Documentation

Διαβάστε περισσότερα
 
 
24/10/2016
(ICPAC Seminar 16-2016) - Professional Skepticism, Fraud, Accounting Estimates, and Audit Documentation

Διαβάστε περισσότερα
 
Σελίδα 1 από 4
1 |
2 |
3 |
4 |
5
Σελίδα: