Εκδηλώσεις

Αποτελέσματα: 0
 
18/10/2023
Seminar 39/2023 : Are you ready for an Audit Monitoring visit?

Διαβάστε περισσότερα
 
 
17/10/2023
Seminar 39/2023 : Are you ready for an Audit Monitoring visit?

Διαβάστε περισσότερα
 
 
16/10/2023
Seminar 39/2023 : Are you ready for an Audit Monitoring visit?

Διαβάστε περισσότερα
 
 
12/10/2023
Seminar 38/2023: The fundamentals of Time Management

Διαβάστε περισσότερα
 
 
11/10/2023
Seminar 35/2023: ISRE 2400 Review Engagement

Διαβάστε περισσότερα
 
 
10/10/2023
Seminar 29/2023: Sanctions and Embargoes: An in Depth Understanding

Διαβάστε περισσότερα
 
 
9/10/2023
Σεμινάριο 36/2023: Εφαρμογή της Εγκυκλίου 5/2023 του Τμήματος Φορολογίας με θέμα «Κανόνας περιορισμού του Υπερβαίνοντος Κόστους Δανεισμού»

Διαβάστε περισσότερα
 
 
2/10/2023
Σεμινάριο 36/2023: Εφαρμογή της Εγκυκλίου 5/2023 του Τμήματος Φορολογίας με θέμα «Κανόνας περιορισμού του Υπερβαίνοντος Κόστους Δανεισμού»

Διαβάστε περισσότερα
 
 
22/9/2023
Webinar 34/2023: ISAs Refresher (ISA 315 (Revised) Identifying and Assessing the Risks of Material M

Διαβάστε περισσότερα
 
 
7/9/2023
Seminar 30/2023: IFRS 9, IFRS 7 and IAS 32 with practical examples

Διαβάστε περισσότερα
 
Σελίδα 1 από 10
1 |
2 |
3 |
4 |
5
Σελίδα: