Σεμινάριο 31/2024: Ξεκλειδώνοντας τις Δημόσιες Συμβάσεις: Προσέγγιση στην ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού και στην Αξιολόγηση Προσφορών


20/6/2024
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείο Οικονομικών

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σας προσκαλεί στο πιο κάτω σεμινάριο:

Αρ. Σεμιναρίου:

31/2024

Θέμα:

Ξεκλειδώνοντας τις Δημόσιες Συμβάσεις: Προσέγγιση στην ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού και στην Αξιολόγηση Προσφορών

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής:

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

Επαρχία

20/06/2024

09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείο Οικονομικών

Λευκωσία

Ομιλητές:

Φίλιππος Κατράνης | Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών | Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων | Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των μελών του Συνδέσμου για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίζεται η ετοιμασία των εγγράφων για την προκήρυξη των Διαγωνισμών του δημοσίου, καθώς επίσης και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την αξιολόγηση των προσφορών που λαμβάνονται.

Σε ποιον απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται στα Μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και σε άλλους λειτουργούς που απασχολούνται στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Κόστος Συμμετοχής:

€20 (συμπεριλ. του ΦΠΑ) για Μέλη/Φοιτητές/Απόφοιτους Λογιστές του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα

Μονάδες ΣΕΑ:

Η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου αντιστοιχεί σε 2,5 μονάδες ΣΕΑ.

Εγγραφή:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Όλοι οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα λάβουν υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.

Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε μία θέση στο σεμινάριο, καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται στις 80.


Περισσότερες εκδηλώσεις