Σεμινάριο 10/2024:Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο &Προϋπολογισμός-Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου


28/2/2024
Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

O Συνδέσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σας προσκαλεί στο πιο κάτω σεμινάριο:

Αρ. Σεμιναρίου:

10/2024

Θέμα:

Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο και Προϋπολογισμός για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής:

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

Επαρχία

28/2/2024

09:00 – 12:00

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Λευκωσία

Ομιλητές:

Μαρία Τσιάκκα | Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού Κρατικού Προϋπολογισμού, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Αναδιαρθρώσεων

Ιωάννα Χατζηκυριάκου | A Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επίτροπων

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου που εργάζονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ετοιμάζονται τα Νομοσχέδια των Προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα οποία ψηφίζονται σε Νόμο από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ακροατήριο:

Το σεμινάριο απευθύνεται στα Μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε άλλους αρμόδιους υπηρεσιακούς λειτουργούς.

Κόστος Συμμετοχής:

€30 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Μονάδες ΣΕΑ:

Η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου αντιστοιχεί σε 3 μονάδες ΣΕΑ.

Εγγραφή:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Θα αποσταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, ηλεκτρονικό μήνυμα την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής ως υπενθύμιση.

Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε μια θέση στο σεμινάριο καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται σε 80 συμμετέχοντες.

 Agenda Seminar.pdf

Περισσότερες εκδηλώσεις