Σεμινάριο 09/2024: Φόρος εκροών και Φόρος εισροών – λύνοντας τον γρίφο.


6/3/2024
Ξενοδοχείο Golden Bay

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

O Συνδέσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σας προσκαλεί στο πιο κάτω σεμινάριο:

Αρ. Σεμιναρίου:

09/2024

Θέμα:

Φόρος εκροών και Φόρος εισροών – λύνοντας τον γρίφο.

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής:

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

Επαρχία

04/03/2024

09:00 – 17:00

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Λευκωσία

05/03/2024

09:00 – 17:00

Ξενοδοχείο Αtlantica Miramare Beach Hotel

Λεμεσός

06/03/2024

09:00 – 17:00

Ξενοδοχείο Golden Bay

Λάρνακα

Ομιλητές:

Χρίστος Παπαμαρκίδης

Συνέταιρος | Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες

Επικεφαλής Τμήματος Έμμεσης Φορολογίας Deloitte

Χριστάκης Οικονόμου

Επιχειρηματικός Διευθυντής| Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες

Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας Deloitte

Σκοπός:

Η ανάλυση του φορολογικού χειρισμού των εκροών και των εισροών μιας επιχείρησης, των κανόνων έκπτωσης και των μεθόδων επιμερισμού του φόρου εισροών.

Ακροατήριο:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κόστος Συμμετοχής:

€150 για Μέλη/Φοιτητές/Απόφοιτους Λογιστές του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

€200 για μη-μέλη του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Μονάδες ΣΕΑ:

Η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου αντιστοιχεί σε 6,5 μονάδες ΣΕΑ.

Εγγραφή:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Θα αποσταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, ηλεκτρονικό μήνυμα 3 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του σεμιναρίου ως υπενθύμιση.

Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε μια θέση στο σεμινάριο καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται σε 120 συμμετέχοντες.

 ΦΠΑ εκροές - Agenda new.pdf

Περισσότερες εκδηλώσεις