Διαδικτυακό Σεμινάριο 08/2024: Κυπριακό Φορολογικό Δίκαιο για θέματα Transfer Pricing


27/2/2024
Webinar

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

O Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου σας προσκαλεί στο πιο κάτω διαδικτυακό σεμινάριο:

Αρ.  Διαδικτυακού Σεμιναρίου :

08/2024

Θέμα:

Κυπριακό Φορολογικό Δίκαιο για θέματα Transfer Pricing

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Ώρα:

Ημερομηνία

‘Ώρα Διαδικτυακού Σεμιναρίου

27/02/2024

9:00 π.μ. -13:30 μ.μ.

Ομιλητές:

Κώστας Σάββα │ Tax Partner │International Tax & Transfer Pricing, Taxand

Χρίστος Θεοφίλου │ Tax Partner │International Tax & Transfer Pricing, Taxand

Ντέμης Ιωάννου │ Tax Partner │International Tax & Transfer Pricing, Taxand

Σκοπός:

Σκοπός του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά τις τελευταίες σχετικές αλλαγές στο Κυπριακό Φορολογικό δίκαιο για θέματα που αφορούν Transfer Pricing, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων Εγκυκλίων που εκδόθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ποιόν απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα Μέλη του ΣΕΛΚ και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κόστος Συμμετοχής:

€70 (συμπερ. ΦΠΑ), Μέλη / Φοιτητές / Απόφοιτους Λογιστές του ΣΕΛΚ

€120 (συμπερ. ΦΠΑ), Μη Μέλη του ΣΕΛΚ

Μονάδες ΣΕΑ:

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου εξασφαλίζει  4 μονάδες ΣΕΑ. 

Διαδικασία Εγγραφής:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ / διαδικτυακά σεμινάρια.  .

Εγγραφείτε αμέσως για να εξασφαλίσετε μια θέση στο σεμινάριο, καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται στις 200. 

 Agenda Κυπριακό Φορολογικό Δίκαιο για θέματα Trasnfer Pricing.pdf

Περισσότερες εκδηλώσεις