Σεμινάριο 01/2023:Βασικές Αρχές Φ.Π.Α.


24/1/2023
Ξενοδοχείο Cleopatra

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σας προσκαλεί στο πιο κάτω σεμινάριο:


Αρ. Σεμιναρίου:

01/2023

Θέμα:

Βασικές Αρχές Φ.Π.Α.

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής:

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

Επαρχία

24/1/2023

08:30 – 17:00

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Λευκωσία

26/1/2023

08:30 – 17:00

Ξενοδοχείο Ajax

Λεμεσός

31/1/2023

08:30 – 17:00

Ξενοδοχείο Golden Bay

Λάρνακα

3/2/2023 - επανάληψη

08:30 – 17:00

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Λευκωσία

6/2/2023 - επανάληψη

08:30 – 17:00

Ξενοδοχείο Ajax

Λεμεσός

Ομιλητές:

Χρίστος Παπαμαρκίδης

Συνέταιρος | Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες

Επικεφαλής Τμήματος Έμμεσης Φορολογίας Deloitte

Χριστάκης Οικονόμου

Επιχειρηματικός Διευθυντής| Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες

Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας Deloitte

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις βασικές αρχές που διέπουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Ακροατήριο:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κόστος Συμμετοχής:

€150 για Μέλη/Φοιτητές/Απόφοιτους Λογιστές του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

€200 για μη-μέλη του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Μονάδες ΣΕΑ:

Η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου αντιστοιχεί σε 6,5 μονάδες ΣΕΑ.

Εγγραφή:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Θα αποσταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, ηλεκτρονικό μήνυμα την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής ως υπενθύμιση.

Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε μια θέση στο σεμινάριο καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται σε 120 συμμετέχοντες.


 VAT Basics - Agenda.pdf


Περισσότερες εκδηλώσεις