Σεμινάριο 53/2022: Ενημέρωση νόμιμων ελεγκτών και νόμιμων ελεγκτικών γραφείων για την υιοθέτηση των ΔΛΠΔΤ (IPSAS) από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα


15/12/2022
Υπουργείο Οικονομικών Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με τον ΣΕΛΚ σας προσκαλεί στο πιο κάτω σεμινάριο:

Αρ. Σεμιναρίου:

53/2022

Θέμα:

Ενημέρωση νόμιμων ελεγκτών και νόμιμων ελεγκτικών γραφείων για την υιοθέτηση των ΔΛΠΔΤ (IPSAS) από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής:

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

Επαρχία

15/12/22

09:00 – 13:00

Υπουργείο Οικονομικών

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης

Λευκωσία

Ομιλητές:

Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας

Μάριος Χατζηδαμιανού, Ανώτερος Λογιστής, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Σκοπός:

Ενημέρωση των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων για το έργο της μετάβασης του δημοσίου στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων και για την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (ΔΛΠΔΤ – IPSAS) από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ακροατήριο:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους νόμιμους ελεγκτές και σε όλα τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία τα οποία αναλαμβάνουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή/και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή/και άλλων οντοτήτων που ελέγχονται από το κράτος. Παράκληση / Παρακαλούμε όπως ο αριθμός συμμετεχόντων από κάθε ελεγκτικό γραφείο περιοριστεί στα δύο άτομα.

Κόστος Συμμετοχής:

Δωρεάν

Εγγραφή:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ /  σεμινάρια  

Θα αποσταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, ηλεκτρονικό μήνυμα την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής ως υπενθύμιση.

Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε μια θέση στο σεμινάριο καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται σε 80 συμμετέχοντες.

 Agenda Seminar - IPSAS.pdf

Περισσότερες εκδηλώσεις