Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32)


9/12/2020
Webinar

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32)», έχει διευθετηθεί η διεξαγωγή ενός ακόμη σεμιναρίου στις 9 Δεκεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου / διαδικτυακού σεμιναρίου. Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο events@icpac.org.cy το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου. Ανατρέξτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

 

Διαδικτυακό Σεμινάριο:

4/2020

Θέμα:

Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32)

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Ώρα:

Ημερομηνία

Ώρα

 

9 Δεκεμβρίου 2020

10:00-12:00

Ομιλητές:

Ελένη Κοντού, Λειτουργός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Κυριακή Παναγή, Λειτουργός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Σκοπός:

Αποκλειστικό θέμα θα είναι ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32) σύμφωνα με τα άρθρα 118-122 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Κυρίως θα εξηγηθεί η έννοια της ημερομηνίας αναφοράς της εταιρείας και η ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας έκθεσης. Επίσης θα παρουσιασθεί πρακτικά ο τρόπος της ηλεκτρονικής υποβολής των ετησίων εκθέσεων.

 

Θα δοθεί χρόνος στα μέλη για τυχόν ερωτήσεις. Παρακαλούμε όπως στείλετε στο events@icpac.org.cy τις ερωτήσεις σας το αργότερο μέχρι την 9 Δεκεμβρίου οι οποίες θα απαντηθούν μέσα στο χρόνο (1 ώρα και 20 λεπτά) που θα διατεθεί για ερωτήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλα τα Μέλη του ΣΕΛΚ

Κόστος Συμμετοχής:

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής

Μονάδες CPD:

Το διαδικτυακό σεμινάριο αντιστοιχεί σε 1,5 μονάδα  cpd για πλήρη συμμετοχή.

Διαδικασία εγγραφής:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου / διαδικτυακού σεμιναρίου. Θα σας σταλεί email από τον συν διοργανωτή του σεμιναρίου,  Infocredit Professional Education, μια μέρα πριν την διεξαγωγή του διαδικτυακού σεμιναρίου που θα παρέχει τον σύνδεσμο για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο και κάποιες επιπρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες.

Εγγραφείτε αμέσως για να εξασφαλίσετε μια θέση στο διαδικτυακό σεμινάριο, καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται σε 250.

 


Περισσότερες εκδηλώσεις