Ετήσια Γενική Συνέλευση


18/6/2014
Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Με το μήνυμά μου αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, ως ακολούθως:

  • Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώρα έναρξης 3.45μμ
  • 53η Ετήσια Γενική Συνέλευση, ώρα έναρξη 4.30μμ ή αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε εκείνη την ημέρα, οποιαδήποτε προηγείται χρονικώς..

Σημειώνεται ότι το Τελετουργικό Μέρος θα ξεκινήσει στις 5.30μμ και θα προσφωνήσουν τη συνέλευσή μας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποτελεί για το Σύνδεσμο την κορυφαία του εκδήλωση και, ως εκ τούτου, η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη και χρήσιμη. Πρόκειται επίσης για μια πολύ καλή ευκαιρία να πληροφορηθείτε για τα πεπραγμένα του Συνδέσμου για έτος που λήγει. Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και η συλλογική μας παρουσία θα βοηθήσει στην καλύτερη διαβίβαση των μηνυμάτων που επιθυμεί να στείλει ο Σύνδεσμος.

Συνημμένα επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημέρας και η Λογοδοσία του Προέδρου για το έτος που πέρασε. Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το 2013 σας έχουν ήδη αποσταλεί και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Υπενθυμίζεστε επίσης ότι θα πραγματοποιηθούν εκλογές για ανάδειξη δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μέσα από έξι υποψηφίους. Για να γνωρίσετε καλύτερα τους υποψηφίους, επισυνάπτονται επίσης σύντομα μηνύματα από αυτούς. Για σκοπούς πληρότητας της πληροφόρησης, σας αποστέλλονται ξανά τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 3.45μμ και θα διαρκέσει μέχρι τις 5.30μμ. Σημειώνεται ότι είναι αναγκαία η επίδειξη της πολιτικής σας ταυτότητας ή της κάρτας μέλους για το 2014 κατά την εγγραφή σας.

Μετά το πέρας των εργασιών της συνέλευσης, είστε όλοι εγκαρδίως προσκεκλημένοι στη δεξίωση που θα ακολουθήσει

Υπενθυμίζεστε ότι για την παρουσία σας στη ΕΓΣ θα πιστωθείτε με 2 μονάδες ΣΕΑ (Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης). Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας το πρόγραμμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης μαζί με τη Λογοδοσία του Προέδρου.

 

Με τους καλύτερους μου χαιρετισμούς.

 

Κυριάκος Ιορδάνου
Γενικός Διευθυντής

 

AGM 2014 - Πρόγραμμα.pdf

AGM-2014 σύντομο βιογραφικο σημείωμα υποψηφίων.pdf

ΕΓΣ 18 6 2014 Λογοδοσία Προέδρου.pdf

ICPAC Financial Statements 2013.pdf

μήνυμα υποψηφίων για τις εκλογές ΣΕΛΚ.pdf


Περισσότερες εκδηλώσεις