Καταγγελία εναντίον του κου.Παναγιώτη Κουννή

Στις 29 Μαρτίου 2021, η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκε η ακόλουθη κατηγορία εναντίον του κου.Παναγιώτη Κουννή με αριθμό μέλους 292:

Κατά την άσκηση των επαγγελματικών ή άλλων καθηκόντων του ο Κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε τελεσίδικη ποινική υπόθεση από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας και κατά την άσκηση των επαγγελματικών ή άλλων καθηκόντων του έχει βρεθεί ένοχος κακής διαγωγής δημιουργώντας δυσφήμιση στον ίδιο ή/και στο Σύνδεσμο ή/και στο επάγγελμα του λογιστή/ελεγκτή κατά παράβαση των Κανονισμών Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως προβλέπεται στους Κανονισμούς 3.100 Άρθρο 3(α)(i) και το άρθρο 103(α) του σχετικού περί Ελεγκτών Νόμου 53(Ι)/2017.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κον.Κουννή την ποινή της διαγραφής από το Μητρώο του ΣΕΛΚ για την περίοδο των 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ήτοι την 29η Μαρτίου 2021, πλέον έξοδα.