Καταγγελία για μη συμμόρφωση υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2016

Η Πειθαρχική Επιτροπή στη συνεδρία της στις 20/3/2019 επέβαλε χρηματική ποινή €300 πλέον έξοδα €180 σε κάθε μία από τις πιο κάτω εταιρείες για μη έγκαιρη υποβολή της δήλωση AMLCO για το 2016.

 

Permont Ltd

Auditserve Ltd

Yiannakis Anastasiou Premier Audit Company Ltd (20/3/2019)

RSM Cyprus Ltd

Zoe Komodromou

Eesh Aggarwal

Costas Miaoulis

Kostakis Christofides

Alekos S. Iakovides

Panicos Hadjithomas

Alpha Audit Ltd

FSI Management Services Ltd

Georgiou & Makrides Management Services Ltd

P.A. Proficiency Assurance Ltd

M. Target Audit Services Ltd

Moore Stephens Stylianou & Co

Georgios N. Charalambous