Καταγγελία εναντίον του οίκου Γεώργιος Γεωργιάδης

Στις 23 Μαρτίου 2018 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκε η ακόλουθη κατηγορία εναντίον του οίκου Γεώργιος Γεωργιάδης με αρ. Μητρώου Α720:

Παράλειψη συμμόρφωσης του οίκου με την υποχρέωση για υποβολή στο ΣΕΛΚ της Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2015.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον οίκο την ποινή της επίπληξης και καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €200.