Καταγγελία εναντίον του οίκου K.Hadjikostis & Sinergates Ltd

Στις 23 Μαρτίου 2018 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκε η ακόλουθη κατηγορία εναντίον του οίκου K.Hadjikostis & Sinergates Ltd με αρ. Μητρώου E058:

Παράλειψη συμμόρφωσης του οίκου με την υποχρέωση για υποβολή στο ΣΕΛΚ της Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2015.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον οίκο πρόστιμο €300 και καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €200.