Καταγγελία εναντίον του κ. Μιχαήλ Σπύρου

Στις 28 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Μιχαήλ Σπύρου, με αρ. Μέλους 424:

  1. Παράλειψη υποβολής της ετήσιας δήλωσης Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τα έτη 2013, 2014 και 2015.
  2. Μη έγκαιρη αποστολή των αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης που τον αφορούν και τα οποία του είχε ζητηθεί να υποβάλει για τα εν λόγω έτη.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Σπύρου πρόστιμο €500 για την πρώτη κατηγορία, €100 για τη δεύτερη, και καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €180.