Καταγγελία εναντίον του κ. Κυριάκου Παπαγεωργίου

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκε η ακόλουθη κατηγορία εναντίον του κυρίου Κυριάκου Παπαγεωργίου, με αρ. Μέλους 3704:

Παράλειψη συμμόρφωσης με το Άρθρο 15 του Κανονισμού 1.201 του Εγχειριδίου Μελών του ΣΕΛΚ το οποίο συνίσταται στη μη ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τα έτη 2015 & 2016 παρόλες τις υπενθυμίσεις που του έγιναν.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Παπαγεωργίου την ποινή της σοβαρής επίπληξης πλέον την καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €330.