Καταγγελία εναντίον του κ. Κώστα Κωνσταντίνου

Στις 28 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκε η ακόλουθη κατηγορία εναντίον του κυρίου Κώστα Κωνσταντίνου, με αριθμό Μέλους 712:

Παράλειψη αποστολής των αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης που τον αφορούν και τα οποία του είχε ζητηθεί να υποβάλει για τα έτη 2013, 2014 και 2015.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Κωνσταντίνου πρόστιμο €400 και καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €180.