Καταγγελία εναντίον της κας Αντωνίας Κωνσταντίνου

Στις 28 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες εναντίον της κυρίας Αντωνίας Κωνσταντίνου, με αριθμό αρ. Μέλους 2971:

  1. Παράλειψη υποβολής της ετήσιας δήλωσης Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τα έτη 2013 και 2014.
  2. Παράλειψη αποστολής των αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης που την αφορούν και τα οποία της είχε ζητηθεί να υποβάλει για τα έτη 2013, 2014 και 2015.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στην κυρία Κωνσταντίνου πρόστιμο €500 ανά κατηγορία και καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €180.