Καταγγελία εναντίον του κ. Σταύρου Κώστα Μιχάλα και του οίκου του

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Σταύρου Κώστα Μιχάλα, με αριθμό μέλους 2069, και του οίκου του Σταύρου Κώστα Μιχάλα & Σία:

  1. Κατά την υποβολή της αίτησης τους για ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για τα έτη 2014 και 2015 υπέβαλαν στο Σύνδεσμο αντίγραφα ασφαλιστικής κάλυψης  στα οποία παρουσιαζόταν ότι είχαν ασφαλιστική κάλυψη για τα εν λόγω έτη,  ενώ τα αντίγραφα ήταν παραποιημένα.
  2. Παράλειψη διατήρησης επαγγελματικής ασφαλιστικής κάλυψης κατά τα έτη 2014 και 2015 παρόλο που κατείχαν πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος.  

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Σταύρο Κώστα Μιχάλα την ποινή της διαγραφής από το Σύνδεσμο για περίοδο 3 ετών, πλέον καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €660, και στον οίκο την ποινή της δια παντός αφαίρεσης του δικαιώματος απόκτησης πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος.