Καταγγελία εναντίον του κ. Βασίλη Γεωργιάδη

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκε  η ακόλουθη κατηγορία εναντίον του κυρίου Βασίλη Γεωργιάδη, με αριθμό μέλους 347:

Ο κατηγορούμενος κατά το έτος 2015 μέχρι και τον Αύγουστο του 2016 και ενώ δεν είχε ανανεώσει το πιστοποιητικό διεξαγωγής  ελέγχου που εκδίδει ο Σύνδεσμος, ασκούσε το επάγγελμα του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου δημόσιας εταιρείας για την οποία είχε υποβάλει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τον Απρίλιο του 2015, άνευ της απαιτούμενης άδειας και κατά παράβαση του σχετικού Νόμου και Κανονισμών.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Γεωργιάδη πρόστιμο €1.000 πλέον καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €2.000.