Καταγγελία εναντίον του οίκου KPMG Ltd

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκε η ακόλουθη κατηγορία εναντίον του οίκου KPMG Ltd:

 

Οι κατηγορούμενοι κατά ή περί το έτος 2015 προχώρησαν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ασφαλιστικής Εταιρείας, χωρίς την ενδεικνυόμενη προηγούμενη επικοινωνία με τον υπάρχοντα λογιστή ο οποίος ήταν ο ελεγκτής του Ταμείου κατά το προηγούμενο έτος, και χωρίς την τήρηση της απαιτούμενης μετέπειτα διαδικασίας ως προς την ανάληψη εργασίας, κατά παράβαση των επαγγελματικών δεοντολογικών τους υποχρεώσεων.

 

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στην εταιρεία ΚPMG Ltd πρόστιμο €200 πλέον έξοδα που ανέρχονται σε €1.060.