Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

Κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου επέβαλε κυρώσεις στις πιο κάτω περιπτώσεις:

  • Υπόθεση εναντίον κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου (17/12/2014)
  • Υπόθεση εναντίον Ελεγκτικού Οίκου Μ. Μιχαηλίδη & Σία και κ. Μιχάλη Μιχαηλίδη (04/06/2014)
  • Υπόθεση εναντίον κ. Γιώργου Φιλλίπιδη (28/05/2014)