Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

Κατά τα διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου επέβαλε κυρώσεις στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Καταγγελία εναντίον του οίκου KPMG Ltd (15/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Βασίλη Γεωργιάδη ( 15/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Γιώργου Λιασή (22/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Σταύρου Κώστα Μιχάλα και του οίκου του Σταύρου Κώστα Μιχάλα & Σία ( 22/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Σάββα Γεωργιάδη (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Αντώνη Χατζηάντωνα ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Ιωάννη Καραπατάκη ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Γαβριήλ Αναστασιάδη ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον της κας Γεωργίας Παφίτη ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον της κας Αντωνίας Κωνσταντίνου (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Σάββα Σαββίδη (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Μιχαήλ Σπύρου ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Κώστα Κωνσταντίνου ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Σάββα Σάββα (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Στέλιου Σάββα (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Παναγιώτη Σιακκά ( 13/12/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Κυριάκου Παπαγεωργίου ( 13/12/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Νάνσια Κουτσού (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Μάριος Καλλής (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Πρόδρομος Αναστασίου (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Κώστας Μιαούλη ( 23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου K.Hadjicostis & Sinergates Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου D.C.Demetriou Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία ενατνίον του οίκου C&N Auditors Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου DHP Audit Services Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Photos Arestis & Son Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Christakis A.Nikitas & Son Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Exa Cosnulting Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Efstratiou Partners Esros Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Ryserve Ltd ( 23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου KYC Management Services Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Noa Circle Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Georgiou & Prasanna Nominee Services Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Georgiou & Prasanna Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Γεώργιος Γεωργιάδης (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Chris Constantinides & Associates (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Comform Global Services Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία εναντίον του οίκου Aeliuscircle Ltd (23/3/2018)
 • Καταγγελία για μη συμμόρφωση υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2016
 • Καταγγελία εναντίον του κου.Παναγιώτη Κουννή (29/3/2021)
 • Ερωτηματολόγιο 2016
 • Ερωτηματολόγιο 2017
 • Ερωτηματολόγιο 2018
 • Ερωτηματολόγιο 2019
 • Ετήσια Έκθεση 2017
 • Ετήσια Έκθεση 2019
 • Ετήσια Έκθεση 2020