Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

Κατά τα διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου επέβαλε κυρώσεις στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Καταγγελία εναντίον του οίκου KPMG Ltd (15/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Βασίλη Γεωργιάδη ( 15/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Γιώργου Λιασή (22/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Σταύρου Κώστα Μιχάλα και του οίκου του Σταύρου Κώστα Μιχάλα & Σία ( 22/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Σάββα Γεωργιάδη (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Αντώνη Χατζηάντωνα ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Ιωάννη Καραπατάκη ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Γαβριήλ Αναστασιάδη ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον της κας Γεωργίας Παφίτη ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον της κας Αντωνίας Κωνσταντίνου (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Σάββα Σαββίδη (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Μιχαήλ Σπύρου ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Κώστα Κωνσταντίνου ( 28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Σάββα Σάββα (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Στέλιου Σάββα (28/11/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Παναγιώτη Σιακκά ( 13/12/2017)
 • Καταγγελία εναντίον του κ. Κυριάκου Παπαγεωργίου ( 13/12/2017)