Κοινό Σχέδιο Εξετάσεων ACCA - ΣΕΛΚ

Ο ΣΕΛΚ σε συνεργασία με το ACCA ακολουθεί το Κοινό Σχέδιο Εξετάσεων στο οποίο όλοι οι φοιτητές που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και δίνουν εξετάσεις στην Κύπρο υποχρεώνονται βάση των κανονισμών του Κοινού Σχεδίου ΣΕΛΚ / ACCA να εγγράφονται ως φοιτητές – μέλη στον Σύνδεσμο.

Ο ΣΕΛΚ παραμένει δίπλα στους φοιτητές καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια.